Goed nieuws

Na een half jaar stilte is er eindelijk nieuws over het vrijmaken van buitenzwemmen, en het is GOED nieuws! De vergelijkende studie in opdracht van de Vlaamse overheid over het openwater zwem- en recreatiebeleid van België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Nederland is klaar.

Welke studie?

De studie werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Sweco voor Sport Vlaanderen en het Agentschap Zorg en Gezondheid, en opgevolgd door Vlaams minister Demir van Omgeving en Vlaams minister Weyts van Sport. Besluiten en aanbevelingen van de studie kunnen leiden tot een aanpassing van de wetgeving, beloofde minister Demir vorige zomer in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement. Alle Vlaamse parlementsleden hebben de studie intussen ontvangen. Op 15 maart is er een hoorzitting in de commissie Leefmilieu, met Outdoor Swimming Belgium als een van de sprekers.

Nog beter nieuws

De studie toont zwart op wit wat een rariteit wij zijn in Europa met ons algemeen verbod op buiten zwemmen op eigen verantwoordelijkheid.
En nóg beter:
ze beveelt aan om het hier te doen zoals elders
= zwemmen kan overal, tenzij expliciet verboden.
Hoera!

Voorstel = drie categorieënzwemmen met toezicht voor gelegenheidszwemmers

vrij zwemmen voor natuur- en sportzwemmers

Dit betekent het hele jaar door, geen toezicht, geen infrastructuur, geen ‘brevet’, wel focus op eigen verantwoordelijkheid van de zwemmer en infoplicht voor de overheid.

zwemverbod waar er goeie reden voor is

De studie stelt het vergunningsbeleid in vraag, wijst op tegenstrijdigheid in de wet omtrent bevaarbare waterwegen en wil zwemmen verenigen met natuurbescherming.
België als buitenbeentje

Uit de studie blijkt overduidelijk hoe schril België afsteekt tegen de andere landen, door chaos van overheden en regels die een echt open zwem- en watersportbeleid onmogelijk maken. Nergens bestaat een gedrocht als Vlarem en de studie adviseert heel wat eruit te schrappen. Yess! De hele studie telt meer dan 200 blz. Hier vind je een samenvatting van 40 blz.

Start debat

Het politieke debat over het vrijmaken van buitenzwemmen kan nu echt beginnen. De partij Groen had daartoe al een eigen conceptnota ingediend. Over die nota is er op 15 maart in het Vlaams parlement een tweede hoorzitting, nu ook de Swecostudie klaar is.
In 2021 werd zwemmen alsmaar populairder en het zwemwatertekort nijpender. Vele clubs, binnen en buiten, hebben een ledenstop. Lange afstands- en winterzwemmen is nog nooit zo ‘in’ geweest.


Teken hier de petitie en zet de vraag naar wetswijziging kracht bij.

Tot slot

De studie betreurt de povere aandacht voor water in nieuw stedelijk ruimtelijk beleid. In Antwerpen bewezen door de voorlopig gemiste kans van een ZwemRing, met water als alleen iets om naar te kijken en veel te weinig -of niet- om in te zwemmen. Leuven wil het over een andere boeg gooien.

#meeropenzwemwater

"Buiten zwemmen is als spelen, licht, gewichtloos. Het blaast je kwade gedachten weg.
Het is een gezonde verslaving, een dorst van het lichaam, een levensbehoefte.
Buiten zwemmen maakt je gelukkig."

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

© Copyright 2021 Outdoor Swimming Belgium. Alle rechten voorbehouden.