Argumenten voor een
zwemvriendelijk beleid

Verdrinkingen vermijden door goed te leren zwemmen en water net te ontsluiten i.p.v. af te sluiten. Bij verkeersopvoeding houden we mensen ook niet weg van de straat om hen dan onvoorbereid de drukte in te sturen.

In 2019 waren er 646 verkeersdoden in België, 315 in Vlaanderen. Fatale verdrinkingen waren er 200 waarvan 120 in Vlaanderen. Slechts 1/3 daarvan was accidenteel: dat zijn 40 doden = 8 keer minder dan op straat. Daar sturen we niét met iedereen een redder mee. Redders geven trouwens een vals gevoel van veiligheid. Ook in bewaakte gebieden zijn er verdrinkingen. Niet water is gevaarlijk, maar wel onkunde. Goed kunnen zwemmen is levensbelangrijk en zou voor iedereen een basisvaardigheid moeten zijn.

Werk aan bekwaamheid en neem onbekwaamheid niet als norm waarvoor zwemmers moeten boeten. Zij hebben recht op bewegingsvrijheid. En niemand is verplicht om te gaan zwemmen in de natuur.
Maak mensen zelfredzaam, stop betutteling, regelneverij en de illusie dat 100% veiligheid mogelijk is: ongelukken horen bij het leven. Bestrijd misbruik en gevaar, niet de activiteit zelf.

Accepteer eigen risico zoals wel gebeurt met autorijden of roken, nota bene schadelijke, ongezonde en gevaarlijke zaken, die ook slachtoffers maken onder wie er niet aan doet!

 • Voer een degelijk zwembeleid in het onderwijs + stop afbouw zwemlocaties.

 • Maak een onderscheid tussen niet-zwemmers in bewaakte zwemlocaties en ‘natuurzwemmers’ die het jaar rond willen zwemmen waar het kan.

 • Schep duidelijkheid waar zwemmen niét mag wegens gevaarlijk voor iedereen. Zoals in het buitenland: zwemmen mag, tenzij anders aangegeven <-> België = zwemmen verboden, tenzij in zwembaden en recreatiegebied.

 • Beveilig waterlopen door exitplaatsen = trapjes.

 • Blijf bij feiten, geen angst zaaien: vb. eeuwlange probleemloze traditie Maaszwemmen plots ‘onveilig’?

Algemeen is zwemmen de gezondste en meest blessurevrije sport. Goed voor lichaam (conditie, hart, ademhaling, gewicht, pijnbestrijding, spieren en gewrichten,…) en geest (stress, humeur, nachtrust, zelfvertrouwen…).

Zwemmen kan beoefend worden als prestatie of meditatie.
In de natuur is het ook een bron van welzijn en geluk, plezier en gezondheid. Geen misdrijf.

In coronatijd bevordert buitenzwemmen weerstand en immuunsysteem + meer zwemplekken = minder samenscholingen.

 • Zwemmen kan een grote rol spelen in de Volksgezondheid. Erin investeren en het aanmoedigen bespaart geld en is een betere aanpak van grote maatschappelijke problemen als burn-out, depressie en zelfmoord dan pillen, telefoonlijnen, hulpverleners, en allerhande lapmiddelen die symptomen behandelen, niet de oorzaak. Water is een natuurlijke genezer.

Buitenzwemmen vergroot het milieubewustzijn door onze band met de natuur te herstellen. De aandacht voor (lamentabele) waterkwaliteit groeit. Ze wordt nu verdoezeld en Vlaanderen voldoet van geen kanten aan de Europese norm, bv. voor nitraatvervuiling door bemesting.

Let wel: water hoeft niet 100% zuiver te zijn. De van de natuur vervreemde mens associeert zwemwater met een chloorbad (ironisch genoeg soms slechter voor haar, huid, ogen) en vindt open water ‘vies’. Aanduiden waar zwemmen echt schadelijk is door de slechte waterkwaliteit brengt vervuiling in kaart.

Zwemmen verstoort de natuur niet: wij zijn dier onder de dieren, zélf natuur, al vergeten we dat. Zwemmen in natuurgebied is niet als in recreatiegebied. Buitenzwemmers willen geen infrastructuur (douches, wc, kleedhokjes) en willen hun element net ongeschonden bewaren, niét vervuilen.

 • Zorg voor een degelijke jaarlijkse meting van waterkwaliteit die raadpleegbaar is. Zie Nederland.

 • Overleg met organisaties als Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu.

 • Bestraf sluikstort. We sluiten ook geen wegen of parken omdat sommigen er afval achterlaten.

 • Hittegolfzwemmers zullen wegblijven uit de natuur als er voor hen meer recreatieplekken komen.

Zwemwaterschaarste wordt een alsmaar groter probleem door de nood aan afkoeling bij hittegolven. In 25 jaar tijd is ruim de helft van de publieke openluchtbaden verdwenen. Grootsteden kampen met een acuut tekort: Brussel heeft niets, Antwerpen twee baden, onder de voet gelopen. Zwemplaatsen elders en de zee worden overspoeld. Dat geeft een explosieve cocktail, die weer tot onveiligheid leidt.

Straffen en verbieden is GEEN oplossing, wel de oorzaak aanpakken. Niet water is het probleem, maar watertekort. Meer water = betere leefbaarheid. Water verkoelt, verbindt en verzacht de zeden.

 • Werk zoals buitenlandse steden plannen uit voor voldoende zwemwater voor de hittegolven die (steeds meer) komen. En kijk naar het verleden: Brussel had ooit fraaie baden. De eerste zwemvijver is nu gepland!

 • Zorg voor een algemeen beleid, anders betalen sommigen het gelag voor wanbeleid elders. En ‘eigen water eerst’ is geen goed bestuur. 

Een zwemvriendelijk beleid bevordert de veiligheid, de volksgezondheid (dus ook de overheidsfinanciën) en het milieubewustzijn, en is een must in tijden van klimaatopwarming.
PROBLEEM = water wordt alleen gezien als gevaarlijk en de wetgeving is absurd en verouderd: zo was de verplichting tot douchen in tijden van cholera ooit de échte reden om zwembaden te openen. Nu leidt de regel tot onzinnig verbod van buitenzwemmen. Wat overigens in strijd is met de Europese richtlijnen.
Laat ons zwemmen waar het kan, zoals in de meeste Europese landen, in zuiverder water.
Stop de ziekelijke controledrang en afbakenzucht: je gaat buiten ook niet alleen wandelen in een voetgangerszone. Breng de mensen weer naar het heilzame water en het water naar de mensen. 

© Copyright 2021 Outdoor Swimming Belgium. Alle rechten voorbehouden.